banniere FBRB

 

Bonjour,

les sites FBRB.be et RUGBY.be sont momentanément indisponibles.

Vous allez être redirigé dans 15 secondes vers le site www.fairplay-fbrb.be ou cliquez ici.

Veuillez nous en excuser.

Pour nous contacter : fbrb@rugby.be

 

Hallo,

De FBRB.be en RUGBY.be webstekken zijn tijdelijk niet beschikbaar.

U wordt in 15 seconden naar de webstek www.fairplay-fbrb.bedoorgestuurd of click hier.

Gelieve ons te verontschuldigen.

Om ons te contacteren: fbrb@rugby.be

 

Hello,

The FBRB.be and RUGBY.be websites are temporarily unavailable.

You will be redirected in 15 seconds to the website www.fairplay-fbrb.be or click here.

.

Please accept our apologies.

To contact us: fbrb@rugby.be